14/9/11

Art floral o artesania floral?Aquesta és la qüestió que es plantegen alguns floristes. Com ho podem definir?  No es pot acotar a un sol concepte. Serà una cosa o una altra depenent del que el subjecte que observa així ho percebi. La etiqueta d'ART  floral s'ha de posat amb molta lleugeresa a treballs que queden lluny d'aquesta definició.
Personalment,penso que el terme d'artesania floral 'es m'es encertat per definir el que fem la majoria de floristes. Ens basem més o menys amb una técnica, ho elaborem manualment, hi posem sentiment, creativitat ...artesania pura.

Art floral és ART, en majúscules.
Tothom pot aprendre a pintar, però no tothom serà Picasso.
Artistes florals són alguns, artesans florals, la majoria.

ART FLORAL: Treballs de Gregor Lersch:
Cursos de floristería con Gregor Lersch


Cursos de floristería con Gregor Lersch


Cursos de floristería con Gregor Lersch